Muzeum Vltavíny Sbírka Knihovna E-shop Kontakt
poslové z vesmíru impakty tektity

Víte, že...

... vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?
... jsou raritou, která se jinde na světě nevyskytuje?
... vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?
... vltavíny přiletěly do Čech z Bavorska vzduchem?

Pokud Vás tyto otázky zaujaly, určitě navštivte naše muzeum,
kde se spoustu zajímavých věcí dozvíte zábavnou formou.

Pokud se k nám zrovna nemůžete dostat, základní informace
jsou Vám k dispozici v této sekci webu.
Informace o vltavínech, impaktech a nalezištích budeme postupně rozšiřovat a doplňovat.
Slunce_male.png


Poslové z vesmíru

Před zhruba 14,5 milionu let dopadl velký meteorit na území dnešního Bavorska. Energie uvolněná při dopadu vytvořila kráter o průměru 24 km a hluboký téměř 1 celý kilometr. Písčité sedimenty bohaté křemenem byly v místě impaktu roztaveny a ohromným tlakem vymrštěny do vzdálenosti 250 až 400 kilometrů, směrem k severovýchodu, tedy na území dnešních Čech. Kousky roztavené skloviny tuhly ještě za letu vzduchem do různých tvarů, např. kuliček, kapek, disků i různých nepravidelných cákanců. Tyto kousky pak dopadly na zem jako vltavíny, které byly působením vody a gravitace odnášeny do lokálních krajinných depresí a uloženy do různých vrstev. V nich působila na povrch vltavínů po miliony let voda, která na jejich povrchu vytvořila výraznou nezaměnitelnou strukturu – odborně skulptaci.
Nejznámější a nejbohatší naleziště vltavínů leží v relativně úzkém pásu mezi Pískem a Novými Hrady, na západním okraji Českobudějovické pánve. Z těchto lokalit pochází 99% všech nalezených vltavínů. Méně bohaté lokality se nacházejí v Třeboňské pánvi a na jižní Moravě, vzácně lze vltavíny objevit i v Chebské pánvi, u německých Drážďan a rakouského Radessenu.
Vltavíny jsou čiré přírodní sklo a mají pestrou škálu zelených až hnědavých odstínů. Jsou nejen sbírkovým a vědeckým materiálem. Používají se také hojně do šperků v broušené i přírodní formě. Mnoho lidí cítí z vltavínů kosmickou energii, která je stvořila.
Díky svému neobvyklému vzniku, barvě a povrchové struktuře jsou světovou raritou.


Pár nesmyslů...

O vltavínech koluje po internetu spousta nesmyslů. A protože "vltavínáři" se neradi chlubí novými poznatky, tak se o vltavínech omílá pořád dokola hlavně jejich historie, která neustálým přepisováním poněkud zdegenerovala. Pokusím se nyní uvest na pravou míru některá základní fakta:

Vltavíny NEOBJEVIL prof. Josef Mayer. Objevovali je dávno před ním lidé na polích v jižních Čechách. Nějaké měl doma asi správce Schwarzenberského panství mezi Týnem n. Vltavou a Hlubokou, a ten je patrně ukázal hraběti Kinskému, který coby instruktor C.K. dělostřelectva v jižních Čechách dva roky pobýval. Z jeho korespondence s prof. Mayerem se lze pouze domnívat, že právě odsud je tomuto kolegovi z Královské české společnosti nauk do Prahy poslal. A tak mohl prof. Mayer na sklonku r. 1787 přednést svůj referát o "chrysolitech", který vyšel tiskem r. 1788.

Název vltavínů NENÍ odvozen přímo od Vltavy. Termín moldavit pochází od německého názvu Týna nad Vltavou "Moldauthein", neboť z jeho okolí pocházely první popsané kusy. Český ekvivalent vltavín se objevil zhruba o 100 let později, v době Jubilejní zemské výstavy roku 1891.

Vltavíny se NENACHÁZEJÍ ve Vltavě. Přírodní sklo nevydrží transport vodním tokem déle než cca 10 km. Vltavíny se nacházejí ve vrstvách původně usazených v lokálních depresích na okraji českobudějovické pánve ve třetihorách, tedy dříve, než tudy Vltava tekla. Přestože mohla po obrácení svého toku k severu některé Vltava v některých místech tyto vrstvy protnout a materiál roznést, přímo v řece vltavíny nenajdete.

Vltavíny NEJSOU skleněné meteority. Vznikly dopadem vesmírného tělesa, ale tak, že energie meteoritu dokázala roztavit pozemský písek a vymrštit ho ještě v tekuté formě na stovky kilometrů od místa impaktu (což je v podstatě genetická definice tektitů).

A ještě jedna zajímavost: vltavíny vlastně nejsou nerost. Ten je definován jako látka, která má chemický vzorec a určitou krystalovou strukturu. Vltavíny jako přírodní sklo jsou chemickou směsí s amorfní strukturou. 
Muzeum vltavínů
Panská 19, Český Krumlov
+420 734 174 130